Tarcza finansowa PFR – obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających umocowanie do złożenia wniosku o subwencję

Tym z Państwa, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), przypominamy,  iż zgodnie z § 11 pkt 11 Regulaminu Programu Tarcza Finansowa PFR, przedsiębiorca, który ubiegał się o subwencję z PFR powinien dostarczyć do Banku dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej Beneficjenta do złożenia wniosku oraz akceptacji i zawarcia Umowy ...

Read More