Zwolnienie od podatku osób do 26 roku życia

Zwolnienie od podatku osób do 26 roku życia Ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Sejm uchwalił zmiany ...

Read More