TARCZA 6.0, uchwalona przez sejm, stan na 25.11.2020

25 listopada 2020

TARCZA 6.0 – UCHWALONA PRZEZ SEJM Co będzie przysługiwać z tarczy 6.: 1. Zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres 2. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 3. Zawieszenie opłaty ...

Tarcza finansowa PFR – obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających umocowanie do złożenia wniosku o subwencję

23 listopada 2020

Tym z Państwa, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), przypominamy,  iż zgodnie z § 11 pkt 11 Regulaminu Programu Tarcza Finansowa PFR, przedsiębiorca, który ubiegał się o subwencję z PFR powinien dostarczyć do Banku dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej Beneficjenta do złożenia wniosku oraz akceptacji i zawarcia Umowy ...

Życzenia 2019

23 grudnia 2019

Biała lista podatników VAT

27 września 2019

Biała lista podatników VAT – nowe narzędzie do sprawdzania kontrahentów Od września 2019 obowiązuje tzw. biała lista podatników VAT. Biała lista podatników to prowadzony przez szefa KAS elektroniczny wykaz przedsiębiorców: – w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał ...

Zmiany w podatkach – co nowego nas czeka?

26 września 2019

Zmiany w podatkach – co nowego nas czeka? Marcin Waldon-26.092019 Niższy PIT od 01 października 2019 Prezydent podpisał nowelizację PIT zakładającą obniżenie podatku PIT z 18 do 17 proc. i podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Przepisy nowej ustawy wejdą ...

Zwolnienie od podatku osób do 26 roku życia

31 lipca 2019

Zwolnienie od podatku osób do 26 roku życia Ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Sejm uchwalił zmiany ...