Zwolnienie od podatku osób do 26 roku życia

Ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Sejm uchwalił zmiany przepisów dotyczące tzw. zerowego PIT dla młodych.

Zmiany polegają na wprowadzeniu do art. 21 ust. 1 pkt 147 zwolnienia od podatku, zgodnie z którym wolne od podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Wypłaty dokonywane od 1 sierpnia 2019 r. muszą zostać odpowiednio ocenione i rozliczone przez płatników. Kto dokładnie może skorzystać ze zwolnienia z podatku?

Przepisy wskazują, że ze zwolnienia z podatku mogą skorzystać wszyscy pracownicy do 26 roku życia, którzy otrzymują przychody z tytułu:

 

– stosunku pracy,

– spółdzielczego stosunku pracy,

– stosunku pracy nakładczej,

– umowy zlecenie.

 

Co ważne zwolnienie z podatku nie dotyczy przychodów uzyskanych przez młode osoby z tytułu umowy o dzieło oraz z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Jednak, aby móc skorzystać z ulgi, młodzi zatrudnieni powinni złożyć pracodawcy oświadczenie o zwolnieniu z podatku.

Odpowiednie oświadczenie znajdą Państwo tutaj:  Oświadczenie pracownika o zwolnieniu z podatkuzenia

 

Marcin Waldon – Biuro Rachunkowe WALDON Sp. z o.o.