Tarcza finansowa PFR – obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających umocowanie do złożenia wniosku o subwencję

Tym z Państwa, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), przypominamy,  iż zgodnie z § 11 pkt 11 Regulaminu Programu Tarcza Finansowa PFR, przedsiębiorca, który ubiegał się o subwencję z PFR powinien dostarczyć do Banku dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej Beneficjenta do złożenia wniosku oraz akceptacji i zawarcia Umowy ...

Read More

Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT – nowe narzędzie do sprawdzania kontrahentów Od września 2019 obowiązuje tzw. biała lista podatników VAT. Biała lista podatników to prowadzony przez szefa KAS elektroniczny wykaz przedsiębiorców: – w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał ...

Read More

Zmiany w podatkach – co nowego nas czeka?

Zmiany w podatkach – co nowego nas czeka? Marcin Waldon-26.092019 Niższy PIT od 01 października 2019 Prezydent podpisał nowelizację PIT zakładającą obniżenie podatku PIT z 18 do 17 proc. i podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Przepisy nowej ustawy wejdą ...

Read More

Zwolnienie od podatku osób do 26 roku życia

Zwolnienie od podatku osób do 26 roku życia Ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Sejm uchwalił zmiany ...

Read More